ProRoof, s.r.o.

IČO: 47 554 266
IČ DPH: SK2023960191
IBAN: SK14 7500 0000 0040 1982 0832

Sídlo firmy
Ždiar 417
059 55 Ždiar

Korešpondenčná adresa
ProRoof, s.r.o.,

Tatranská Lomnica 193,

059 60 Tatranská Lomnica.